ដំណើរកំសាន្តក្នុង និងក្រៅប្រទេស

ដំណើរកំសាន្តហាណូយ & ហាឡុង(ចេញដំណើរពីសៀមរាប)

ដើម្បី​អបអរ​ពិធី​ចូលឆ្នាំ​ចិន​ខាងមុខនេះ ហ៊ុន​អេ​ច​.​អាយ​.​អេស​. សៀមរាប​បានរៀបចំ​ធួរ​ដំណើរ​កំសាន More »

ដំណើរកំសាន្តកោះឋានសួគ៌ាបាលី

ដើម្បី​អបអរសាទរ​ឱកាស​ព្រះ​រាជពិធី​ចម្រើន​ព្រះជន្ម​ព្រះមហាក្សត្រ​ខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន​ទេសចរណ៍​​​​ More »

បាងកក Free Plan 4ថ្ងៃ 3យប់ (ចេញដំណើរពីសៀមរាប)

ដើម្បី​អបអរ​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​ខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន​អេ​ច​.​អាយ​.​អេស​. សារ​ខា​សៀមរាប​គឺ​បាន​ More »

ដំណើរកំសាន្តទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប៦ប្រទេស ១២ថ្ងៃ

ក្រុមហ៊ុន​អេ​ច​.​អាយ​.​អេស​. ភ្នំពេញបានរៀបចំ​ធួរ​ដំណើរ​កំសាន្ត​ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប ៦ប្រទេសរួមគ្នា More »

ដំណើរកំសាន្តខេត្តព្រះស៊ីហនុ, កោះរុងសន្លឹម & ភ្នំបូកគោ 4យប់ 3ថ្ងៃ

ដើម្បី​អបអរសាទរ​ឱកាស​ព្រះ​រាជពិធី​ចម្រើន​ព្រះជន្ម​ព្រះមហាក្សត្រ​ខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន​ទេសចរណ៍​​​​ More »

សាគូរ៉ា Golden Route Tour(មុនថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរ 04-10)

ក្រុមហ៊ុន​អេ​ច​.​អាយ​.​អេស​. សៀមរាប​នៅពេលនេះ​គឺ​បានរៀបចំ​ធួរ​ដំណើរ​កំសាន្ត​ទៅកាន់​កោះត្រល់​រយៈព More »

JR Pass

Type Duration Price (Japanese Yen) Reservation
Adult Child
Ordinary Car
21-Days ¥59,350 ¥29,670 Book Now
7-Days ¥29,110 ¥14,550 Book Now
Green Car
21-Days ¥81,870 ¥40,930 Book Now
7-Days ¥38,880 ¥19,440 Book Now