ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍អេច.អាយ.អេស. សៀមរាបយើងខ្ញុំ ចាប់បើកសម្ភោធ នៅថ្ងៃទី 01 ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៥

ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍អេច.អាយ.អេស. សៀមរាបយើងខ្ញុំ ចាប់បើក នៅថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥!!

ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍យើងខ្ញុំមានលក់ដំណើរកំសាន្តជុំវិញពិភពលោក សំបុត្រយន្តហោះ កក់សណ្ឋាគារ ជួលរថយន្ត រៀបចំមគ្គុទេសក៍ និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត។ រាល់សេវាកម្មទាំងអស់គឺមានលក្ខណៈស្តង់ដាជប៉ុន ដែលប្រកបទៅដោយ ភាពម៉ើងម៉ាត់ រហ័សទាន់ចិត្ត គុណភាពខ្ពស់ សេវាកម្មល្អឥតខ្ចោះ ប្រកបដោយសុជីវធម៌ រោះរាយរាក់ទាក់ និងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតទៅលើអតិថិជន។

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺមានស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសនៅលើ ពិភពលោកដែលមានសាខាសរុបទាំងអស់គឺ៤៥៨សាខា ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន២៨៨សាខាហើយ មាននៅប្រទេសក្រៅជាង១៧០សាខាក្នុងចំនោម១១៦ប្រទេសនៅលើពិភពលោក។

ចង់ធ្វើដំណើរប្រកបដោយស្នាមញញឹម និងផាសុខភាព សូមជ្រើសយកក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ស្តង់ដាប្រទេសជប៉ុនអេច.អាយ.អេស.

សារខាអេច.អាយ.អេស. សៀមរាបៈ ជាន់ទី3 អគារកាណាឌីយ៉ា ផ្លូវស៊ីវត្ថា មណ្ឌលមួយ ឃុំ ស្វាយដង្កុំ សៀមរាប

លេខទូរស័ព្ទ:063-965-290

អ៊ីម៉ែល: rep-sales@his.com

Facebook: https://www.facebook.com/his.com.kh

^5B21E60B1B1520E96DEDAA309B7A6E097692D70E690A828438^pimgpsh_fullsize_distr