Tour Schedule

កាលបដិច្ឆេតកាលវិភាគដំណើរកំសាន្តអាហារ
ថ្ងៃទី១ចុះចតនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ​ NOI BAI
Check In នៅសណ្ឋាគារ ទទួលទានអាហារពេលល្ងាច
អាហារពេលល្ងាច
ថ្ងៃទី២ទទួលទានអាហារពេលព្រឹកនៅក្នុងសណ្ឋាគារ
ទស្សនា និងដើរលេងកម្សាន្តនៅទីក្រុងហាណូយ (Ba Ding Square, Ho Chi Minh Mausoleum, One Pillar Pagoda & Temple of Literature)
ទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ ចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងហាឡុង
ទទួលទានអាហារពេលល្ងាច ទំនេរពេលរាត្រីនៅទីក្រុងហាឡុង
អាហារពេលព្រឹក
អាហារថ្ងៃត្រង់
អាហារពេលល្ងាច
ថ្ងៃទី៣ទទួលទានអាហារពេលព្រឹកនៅក្នុងសណ្ឋាគារ
ធ្វើដំណើរដោយទូកដើម្បីទស្សនា ឆកសមុទ្រហាឡុង ដែលពោពេញទៅដោយល្អាងភ្នំ និងកោះដ៏ស្រស់ស្អាត
ទទួលទានអាហារនៅលើទូកជាមួយគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗ
ចេញដំណើរមកកាន់ហាណូយ ដើម្បីទស្សនាបឹង KIEM និងHANOI Old Quarter
ទទួលទានអាហារពេលល្ងាចនៅទីក្រុងហាណូយ
អាហារពេលព្រឹក
អាហារថ្ងៃត្រង់
អាហារពេលល្ងាច
ថ្ងៃទី៤ទទួលទានអាហារពេលព្រឹកនៅសណ្ឋាគារ
ជូនទៅព្រលានយន្តហោះត្រលប់មកកាន់ខេត្តសៀមរាបវិញ
អាហារពេលព្រឹក

Remarks

AdultCHILD
12YEARS UNDER
(EXTRA BED)
CHILD
UNDER 5 YEAR
(NO EXTRA BED)
INFANTSingle Participant
$525$415$381$99$659

Cancellation Policy

ការលុបចោលទិន្ននិយ(រាប់ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទមុន
ដំណើរកំសាន្តចាប់ផ្តើម)
ថ្លៃនៃការលុបចោល(មនុស្សម្នាក់)
បន្ទាប់ពីការបង់ថ្លៃនិងដល់ទៅ32ថ្ងៃមុនការចេញដំណើរ100ដុល្លាពិន័យចំពោះការលុបចោល(ការកក់ទុក មិនអាចសងត្រលប់)
ចាប់ពី 31-16ថ្ងៃមុនចេញដំណើរ100ដុល្លាបូក20%នៃតំលៃកញ្ចប់ជាថ្លៃពិន័យនៃការលុបចោល
ចាប់ពី 15-9ថ្ងៃមុនចេញដំណើរ100ដុល្លាបូក30%នៃតំលៃជាកញ្ចប់ជាថ្លៃពិន័យនៃការលុបចោល
ចាប់ពី 8-5ថ្ងៃមុនចេញដំណើរ100ដុល្លាបូក50%នៃតំលៃជាកញ្ចប់ជាថ្លៃពិន័យនៃការលុបចោល
ចាប់ពី 4ថ្ងៃមុនចេញដំណើរ និងពេលថ្ងៃ100%នៃតំលៃកញ្ចប់ជាថ្លៃពិន័យនៃការលុបចោល
*ដំណើរកំសាន្តជាក្រុមក្នុងរដូវឈប់សំរាកដែលតំរូវឲមានការកក់ទុកជាមួយអាកាសចរ រឺភ្នាក់ងារ(ទាំងក្នុងស្រុក
និងអន្តរជាតិ)រួមទាំងការហោះហើរពិសេស។

*ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវនិងរក្សាសិទ្ធមិនសងត្រលប់នូវតំលៃដំណើរកំសាន្តនៅពេលអតិថិជនបដិសេធមិនចូលទៅក្នុងប្រ
ទេសនៅឯការិយាល័យអន្តោប្រវេស្តន៏ក្នុងហេតុផលណាមួយរួមទាំងការរំលោភផ្នែកច្បាប់ ឯកសារមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលទៅ
ក្នុងប្រទេសជាដើម។

*ប្រសិនបើអ្នកដំណើរមិនបានប្រើសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធមិនសងត្រលប់ដោយសារការពន្យា
សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនយន្តហោះរឺអង្គភាពទាក់ទិន បាតុកម្ម គ្រោះមហន្តរាយអន្តរជាតិព្រឹត្តការណ៏នយោបាយហួសពីការគ្រប់គ្រង
របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងស្រុង រឺដោយផ្នែក ។

[អ្នកដំណើរវ័យក្មេង]
ឪពុកម្តាយរឺអាណាព្យាបាលត្រូវតែអមអ្នកដំណើរដែលមានអាយុតិចជាង18ឆ្នាំនៅកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃចេញដំណើរ

[អ្នកដំណើរដែលត្រូវការជំនួយការពិសេស]
អ្នកត្រូវរាយការណ៏ពីភាពពិការណាមួយដែលទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសផ្ទាល់ទៅកាន់អ្នកតំណាងនៅប្រទេសជប៉ុន
និងH.I.S. នៅថ្ងៃកក់ទុក។ការិយាល័យនៅប្រទេសជប៉ុននិងH.I.S. នឹងព្យាយាមសំរួលតំរូវការជាពិសេសរបស់អតិថិជនប៉ុន្តែ
ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងករណីដែលមិនអាចធ្វើដូច្នោះ និងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបដិសេធនៃសេវាកម្មដោយ
អ្នកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន និងកន្លែងផ្គត់ផ្គង់ឯករាជ្យដទៃទៀត។ត្រូវដឹងថានៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិចគ្រឿង
ឧបករណ៏សំរាប់ជនពិការគឺមានកំណត់។

យើងសោកស្តាយដែលយើងមិនអាចផ្តល់ជំនួយផ្នែកសម្បទានបុគ្គលទៅកាន់អ្នកចូលរួមដំណើរកំសាន្តសំរាប់ការដើរហើរ
អាហារពេលល្ងាច ឡើងចុះរថភ្លើង និងយាន្តជំនិះដទៃទៀត រឺតំរូវការផ្ទាល់ខ្លួនដទៃទៀត។
អ្នកដែលមានសម្បទានគ្រប់គ្រាន់ត្រូវតែអមអ្នកដំណើរដែលត្រូវការជំនួយទាំងនេះ។

ចំពោះរាល់បញ្ហាសម្បទានដែលមានជាមុន(រួមមាន អាលែកហ្ស៊ី) បញ្ហាខួរក្បាលឬពិការភាពផ្លូវចិត្តដែលទាមទារការយកចិត្តទុក
ដាក់រឺការព្យាបាលត្រូវរាយការណ៏ជាលាយលក្ខណ៏អក្សរមុនការចាប់ផ្តើមនៃដំណើរកំសាន្ត។
ខកខានមិនបានរាយការណ៏នូវភាពពិការទាំងនេះអាចជាលទ្ធផលក្នុងការបដិសេធបន្តនូវសេវាកម្មសំរាប់អ្នកចូលរួមនិងមិនសង
ត្រលប់សំរាប់សេវាកម្មមិនទាន់បានបង្ហាញ។

[សុវត្ថិភាព]
សូមយល់ដឹងថាកំឡុងពេលដំណើរកំសាន្តរបស់អ្នកដែលរៀបចំដោយការិយាល័យជប៉ុននិងH.I.S.វាប្រាកដជាមានហានិភ័យរឺ
គ្រោះថ្នាក់ណាមួយដែលអាចកើតឡើងហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើងប៉ុន្តែមិនកំណត់ទៅលើគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើដំណើរនៅ
តំបន់មិនអភិវឌ្ឍន៏ទេដូចជា ការធ្វើដំណើរដោយទូក រថភ្លើង រថយន្ត យន្តហោះ រឺមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដទៃទៀត កំលាំង
ធម្មជាតិភាពចលាចលនយោបាយ និងគ្រោះថ្នាក់ចរាចររឺជំងឺនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដោយគ្មានមធ្យោបាយលឿនក្នុងការភៀស
ខ្លួនរឺសំភារៈឱសថសាស្រ្ត។ការិយាល័យប្រទេសជប៉ុន និងH.I.S.នឹងមិនទទួលខុសត្រូវទាក់ទិននឹងការបែងចែកផ្នែកសុខាភិបាល
រឺភាពគ្រប់គ្រាន់នៃការថែរក្សាណាមួយដែលអាចត្រូវបានបង្ហាញ។ ការិយាល័យនៅជប៉ុននិងH.I.S.នឹងប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាព
ដើម្បីធានាថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការគ្រប់គ្រាន់។

[ភាពទទួលខុសត្រូវរបស់ការិយាល័យជប៉ុន/H.I.S. និងការលើកលែង]:

ការិយាល័យជប៉ុន/H.I.S
នឹងមិនមានសំណងចំពោះគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗដែលកើតឡើងជាយថាហេតុចំពោះអតិថិជនដែលមានចែងក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌប្រសិនបើហេតុផលខាង
ក្រោមកើតមានៈ

1. គ្រោះធម្មជាតិ សង្គ្រាម ភាពចលាចលស៊ីវិល និងការកែសំរួលរឺការលុបចោលនៃការត្រាច់ចរដំណើរកំសាន្តដោយសារ
ហេតុផលបែបហ្នឹង
2. គ្រោះថ្នាក់កំឡុងពេលការដឹកជញ្ជូនរឹការធ្វើដំណើរ ខូតខាតដោយអគ្គីភ័យ
3. ការផ្អាក់សេវាកម្មទាក់ទិននឹងការដឹកជញ្ជូនរឺ មធ្យោបាយនៃការធ្វើដំណើរនិង ការកែប្រែដំណើរកំសាន្តត្រាច់ចររឺ ការលុបចោលដោយហេតុផលបែបហ្នឹង
4. ការបញ្ជាទិញពីជនជាតិជប៉ុនឬ រដ្ឋាភិបាលបរទេស ច្បាប់អន្តោប្រវេស្តន៏ ភាពដាច់ស្រយាលដែលជាលទ្ធផលនៃជំងឺឆ្លង និងការកែប្រែដំណើរកំសាន្តត្រាច់ចរ រឺការលុបចោលដោយហេតុផលបែបហ្នឹង
5. គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៏កើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលទំនេររបស់អតិថិជន
6. អាហារពុល
7. ចោរ
8. ការពន្យាពេល ឈប់

ការផ្លាស់ប្តូរកាលវិភាគនិងផ្លូវទាក់ទងនឹងមធ្យោបាយដឹកជញ្ចូននិងការកែប្រែដំណើរកំសាន្តត្រាច់ចរនិងការស្នាក់នៅ
រយៈពេលខ្លីនៅគោលដៅជាច្រើនដោយសារហេតុផលបែបហ្នឹង

[គោលការណ៏នៃឯកជនភាព]:
គោលដៅប្រទេសជប៉ុននិងH.I.S. នឹងប្រើព័តមានផ្ទាល់ខ្លួនផ្តល់ឲត្រឹមតែទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជននិងរៀបចំការដឹកជញ្ជូន
ការធ្វើដំណើរ និងសេវាកម្មដែលចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មស្នើរសុំដោយអតិថិជន។